'Duurzame Energie' onafhankelijk maatwerk advies
Home
Handboek Energietransitie
Diensten voor de woningeigenaar
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'
Warmtebeeld foto's
Extra Dienst 2: 'MKB'

Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019

9 januari 2019

In het aangepaste Activiteitenbesluit, staat naast de energiebesparingsplicht een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Bedrijven of instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) gebruiken, moeten aan de informatieplicht voldoen.

Het doel van de informatieplicht is het rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder zijn uitgevoerd. Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) geldt als uitgangspunt.

Na uw eerste rapportage moet u het bevoegd gezag om de vier jaar informeren over de genomen maatregelen binnen uw bedrijf. Voor de rapportage van de informatieplicht is begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar. Zorg dat uw rapportage hier uiterlijk 1 juli 2019 binnen is.

Bron: RVO.nl
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 


Ook het MKB (Midden en Klein Bedrijf) kan gebruik maken van onafhankelijke adviezen om de energie rekening van het bedrijf terug te dringen. 
Voor het MKB is er interessante belastingaftrek (28% KIA en 36% MIA) voor installeren van energie besparende maatregelen en jaarlijkse besparingen bij het overstappen naar 'groene' duurzame energie. Ook aanschaf van electrische of hybride autos kan gedaan worden met deze extra fiscale aftrek.
Voor zeer speciale Energie - en Milieu - verbeterende technologie, die u wilt aanschaffen voor uw bedrijf, is er ook EIA (Energie Inversteringsaftrek).


- in winter 2015/'16 werd een BEP (Bedrijf Energiebesparing Plan) gemaakt voor bedrijf in regio. Dit keer betreft het een bekend hotel.
      Een jaar later heeft het hotel al volop LED verlichting hangen (na goede 'sfeer'-led gevonden te hebben) en verbouwt het elke maand
           2 hotelkamers met energie-besparende technieken. Gedane investeringen worden in komende periode van 3-4 jaren terugverdiend.

- in winter 2014/'15 werd voor een middelgroot bedrijf een Bedrijfs Energiebesparing Plan (BEP) geschreven dat onderdeel is van
         verplichte Wabo - vergunning. Hierbij worden suggesties aangedragen omtrent meest geschikte en economisch haalbare
         energiebesparing technieken. Home
Handboek Energietransitie
Diensten voor de woningeigenaar
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 2: 'MKB'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'
Warmtebeeld foto's