'Duurzame Energie' onafhankelijk maatwerk advies
Home
Diensten voor de burger
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 2: 'MKB'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'
Handboek over Isoleren en Warmtepomp


https://blog.greenchoice.nl/energieverbruik/helder-denken-over-de-energietransitie/


In voorjaar 2019 is er een handboek gescheven over het allereerste en belangrijkste wat er bij de Energietransitie moet gebeuren: het betere isoleren (ofwel een betere 'jas' voor de woning). Op basis van vijf winters dat ik met een heel goede warmtebeeldcamera bij circa 300 woningen binnen ben geweest, heb ik dit handboek geschreven. De opzet en inhoud van het boek zijn de weerslag van de vragen en twijfels van de honderden huiseigenaren, die ik sprak. 
Vanaf het bestuderen van de gas en elektra rekeningen tot aan de uiteindelijke keuze voor een warmtepomp heb ik reeds velen kunnen helpen. (Waar ik zelf niet met grote stelligheid iets kan of mag zeggen, adviseer ik dan de klanten met welke type expert of installateur men dan contact moet opnemen en welke vragen men dan zou moeten stellen).

De grote leemte in kennis bij huiseigenaren bracht mij op het idee om dit handboek te schrijven, waarmee dan de bewoners beter onderlegd de gesprekken met het klusbedrijf en/of installateur kunnen gaan voeren. Het handboek eindigt met een overzichtelijke tabel en een bijlage waarin alle woningen worden opgedeeld in vijf woning-typen op basis van het gasgebruik (voor alleen verwarmen in de winter).
Op basis van de theorie 'Trias Energetica' dat het besparen op energiegebruik het allerbelangrijkste is, wordt aan isoleren het meeste aandacht gegeven. Er wordt bij grotere en oudere woningen een warmtebeeld-scan aangeraden. Ook het goed begrijpen van de energie-nota's wordt behandeld. Ruime aandacht is er ook over de voor- en nadelen van verschillende warmtepompsystemen. En daarbij wordt er ook ingegaan op de storende en ontmoedigende lobby's van belangengroepen, die vrijwel allen het isoleren vergeten te behandelen omdat daar geen commercieel gewin is. Maar isoleren betekent juist wel het grootste gewin voor burgers en dat krijgt in dit boek wel de nodige aandacht. 
Om de energietransitie ook vanwege de kosten makkelijk door te komen wordt een fasering van ingrepen uitgelegd. En zo kan met weinig eigen geld in 4 stappen van elk 3 jaren een bestaande woning makkelijk gasloos gemaakt worden

Hopelijk is de interesse voor dit handboek gewekt. En misschien wilt u het bestaan van dit praktische boek ook met anderen delen 
Sinds november is er een tweede druk van het boek

Vraagprijs voor het boek zelf is € 8, echter...
  - bij 20-54 boeken is prijs €7 / exemplaar 
  - per 55 boeken is prijs €6 / exemplaar (in voorverpakte doos van 55 stuks)
Hierbij komen nog de verzendkosten als volgt :
  - bij 1 boek is dit €4 / pakket erbij.
  - bij 2-7 boeken is het €3 / pakket plus nog €0,50/boek erbij.
  - bij 8 of meer boeken is het €12 / pakket en dan wordt het pakket ook 'aangetekend' verstuurd.
   

Het boek kan besteld worden door een email te zenden aan :   info@energie-waterland.nl            
waarbij u dan a.u.b. duidelijk vermeldt :

- uw naam 
- postadres
- aantal gewenste exemplaren


Na ontvangst van uw email zal ik u een email terug zenden met daarbij gegevens van IBAN, de naamstelling van de rekening, en het bedrag dat u dan verschuldigd bent. Hopelijk hebben u en vele anderen iets aan mijn boek in komende seizoenen om de energietransitie met 'wind-in-de-rug' door te komen richting gasloze toekomst. 
Hieronder teksten van de voor- en achterkanten met eronder als voorbeelden pagina's 1 en 26 (FLIR-warmtebeeldverslag) :


  


     

                                                           
Home
Handboek over Isoleren en Warmtepomp
Diensten voor de burger
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 2: 'MKB'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'