'Duurzame Energie' onafhankelijk maatwerk advies
Home
Handboek over Isoleren en Warmtepomp
Diensten voor de burger
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 2: 'MKB'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Er worden diensten aangeboden aan Gemeenten, (Semi-) Overheidsinstellingen, Verenigingen, Kerken, Scholen om die te helpen met de overstap naar 'Duurzame Energie'. Ook voor hen geldt dat besparing al gauw 10% - 20% kan zijn van huidige electriciteit - en gasrekeningen.

Dec. 2018   https://www.sportstroom.nl/subsidies/   om meer te weten te komen over subsidies voor sport verenigingen en zonnepanelen of andere duurzame energie projecten,  

Nov-Dec. 2018:  initieren van Programma 'Duurzame Energie & Monumentale Panden' ism Gemeente Edam-Volendam. Rond 70 oude panden worden onderzocht en van basis adviezen voorzien in sessies van 2 uren elk. Gemeente subsidieert deze scans met €45/woning
Heel succesvol worden regelmatig adviezen gegeven waarmee elk jaar makkelijk €100 - €500 kan worden bezuinigd op energie-rekening


Maart 2016:    Rondom Matthaus Passion (paaszaterdag) en Paaszondag wordt een studie gemaakt van energiegebruik om het kerkgebouw te verwarmen. Het gebouw verwarmen vergt zeer veel aardgas en doel van studie is om dit gebruik te verminderen zonder dat comfort voor bezoekers merkbaar verminderd. Het gebruik van warmtescancamera is onontbeerlijk bij deze studie.

September 2015:   organisatie van 3e DuurzaamWaterlandDag in Edam. Een dertigtal bedrijven en organisaties die met Duurzaamheid bezig zijn waren benaderd en hebben mee gedaan met producten voor Woning, Vervoer, Voeding.

Voorjaar 2015:     Provincie Noord-holland biedt subsidiegeld aan om PV-panelen op daken van maatschappelijke gebouwen te installeren.

In 2015:       Meerdere keren overleg met Project-team bij 'Brede School' - gebouw dat gebouwd moet gaan worden in Monnickendam. Er werden twee excursies georganiseerd om Duurzaam ontworpen schoolgebouwen te bezichtigen.

Mei-Juni 2014:      organisatie van 2e DuurzaamWaterlandDag in opdracht van Cooperatie Windenergie Waterland voor de Nationale Winddag op 14 juni. Er zijn ruim 30 grote en kleine bedrijven aanwezig om hun diensten en projecten te promoten. Ook is er een lezingen cyclus en ook een 18m lange truck vol met warmtepomp technologie.

Dec. '13:       nieuw schoolgebouw in Amsterdam overweegt 144 PV-panelen neer te leggen; toch is het wellicht beter om eerst eens te bezien of LED moeten worden aangeschaft of misschien ook nog HRe (Micro-WKK) moet geinstalleerd worden alvorens men PV op dak gaat leggen (ook met vooruitzicht dat er spoedig nog betere PV-panelen op de markt gaan komen).

Mei-Juni 2013:       organisatie van 'Duurzaamheid'-Dag in opdracht van Cooperatie Windenergie Waterland voor de Nationale Winddag 15 juni. Er zullen 20 bedrijven en organisaties aanwezig zijn om hun diensten en projecten te promoten. Ook is er een lezingen cyclus.

Maart-April 2013:    in gesprek met een Burger-Cooperatie (in oprichting; Purmerend) om een PV - panelen project op te gaan zetten (in navolging van enige andere soortgelijke initiatieven elders in Nederland). Het Salderen-op-afstand is door 'Den Haag' nog steeds niet goed geregeld. 
Voor dit project is het doel: op een schoolgebouw circa 40 panelen te leggen voor circa 10 burgers. 

Home
Handboek over Isoleren en Warmtepomp
Diensten voor de burger
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 2: 'MKB'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'