'Duurzame Energie' onafhankelijk maatwerk advies
Home
Intro
Diensten voor de burger
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 2: 'MKB'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'
Een aparte groep die een groeiende rol speelt bij het vergroten van duurzame energie-productie in de regio zijn de Agrariers. Zij beschikken vaak over een grote schuur en/of stal met een flink dakoppervlak waarop PV-zonnepanelen neergelegd kunnen worden. Het wordt voorzien dat er spoedig een overheidsregeling komt waarbij individuele burgers (of als groep) vrij makkelijk kunnen investeren in PV-zonnepanelen op een dak bij een boer. De boer 'verkoopt' dan de duurzame electriciteit aan deze burgers. Of het kan zijn dat de boer plek 'verhuurt' aan de investeerder van de PV-panelen op zijn dak.

Momenteel is dit nog geen praktijk maar 'Energie-Waterland' volgt de ontwikkelingen. Indien u zelf interesse heeft om mee te gaan doen in een project 'PV-zonnepanelen bij Boer' dan kunt u dit laten weten. Er kunnen dan initiatieven ontwikkelt worden die er toe moeten leiden dat een dergelijk project gerealiseerd wordt in de eigen regio. Per boerenschuur is een groep van 10 tot 20 burgers nodig die willen investeren in een totaal van ongeveer 100 panelen. Momenteel is er op Marken een project in ontwikkeling om vele burgers hun PV-panelen te 'kopen' op een grote boerenschuur.

Een andere techniek voor melkveehouders die zeer zeker overwogen zou moeten worden is de zgn. 'voor-koeler'. Dit wordt ook genoemd 'buizenkoeler'. De investering van circa € 2000 kan door energie besparing in ongeveer 6 jaren terugverdiend worden (bij kWh prijs van 7 ct / kWh voor bedrijven). De warme koemelk wordt dan eerst voorgekoeld door deze buizenkoeler, welke dat energetisch efficienter doet dan de huidige manier van koelen in een grote koeltank.

  • Zomer 2015             Ondersteuning bij plaatsing van ruim 400 PV-panelen op melkveestal door lokale Zonne-cooperatie
  • Winter 2014/'15       Begeleiden van groot PV-panelen project voor boerenschuurdak. Tegelijkertijd kon hierbij de regeling voor 'Verwijderen Asbest van Schuurdak' worden aangewend.
Home
Intro
Diensten voor de burger
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 2: 'MKB'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'