'Duurzame Energie' onafhankelijk maatwerk advies
Home
Handboek Energietransitie
Diensten voor de woningeigenaar
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 2: 'MKB'
Warmtebeeld foto's
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'

Een aparte groep die een groeiende rol speelt bij het vergroten van duurzame energie-productie in de regio zijn de agrariers. Zij beschikken vaak over een grote schuur en/of stal met een flink dakoppervlak waarop PV-zonnepanelen neergelegd kunnen worden. Het is al redelijk populair dat de boer dakruimte 'verhuurt' aan de investeerder(s) van de PV-panelen op zijn dak.
'Energie-Waterland' volgt de ontwikkelingen. 

Een andere techniek voor melkveehouders die zeer zeker overwogen zou moeten worden is de zgn. 'voor-koeler'. Dit wordt ook genoemd 'buizenkoeler'. De investering van circa € 2000 kan door energie besparing in ongeveer 6 jaren terugverdiend worden (bij een elektra prijs van 7 ct / kWh voor bedrijven). De warme koemelk wordt dan eerst voorgekoeld door deze buizenkoeler, welke dat energetisch efficienter doet dan de huidige manier van koelen in een grote koeltank.

Biogas producerende installaties die gebruik maken van mest, oud hooi en bermafval, en de nimmer aflatende werklust van bacterien zijn her en der in Nederland nu ook in experimenteel stadium. Hopelijk komt hier meer aandacht voor in komende tijd. In enkele buitenlanden en ook in verleden is/was er biogas productie. De grote veehouderijen in Nederland kunnen relatief veel biogas produceren.

  • Zomer 2015             Ondersteuning bij plaatsing van ruim 400 PV-panelen op melkveestal door lokale Zonne-cooperatie

  • Winter 2014/'15       Begeleiden van groot PV-panelen project voor boerenschuurdak. Tegelijkertijd kon hierbij de regeling voor 'Verwijderen Asbest van Schuurdak' worden aangewend.


Home
Handboek Energietransitie
Diensten voor de woningeigenaar
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Extra Dienst 2: 'MKB'
Extra Dienst 3: 'Boerderijen'
Warmtebeeld foto's