'Duurzame Energie' onafhankelijk maatwerk advies
Handboek Energietransitie
Diensten voor de woningeigenaar
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'MKB, Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Warmtebeeld foto's
Aanvullingen Handboek
Aanbevelenswaardige technieken
Home


Onafhankelijk Advies over ‘Energietransitie’ voor partikulieren


'Handboek voor eerst goed na-isoleren en daarna een warmtepomp'
In deze nazomer 2021 is een nieuwe versie van mijn handboek geschreven (50 pagina's) op basis van de ervaringen met het warmtebeeld-scannen in ruim 380 woningen en de gesprekken die er zijn gevoerd met de bewoners. Nu ook met een hoofdstuk hoe isolatie acties zijn aangepakt en betaald in de eigen woning. Voor info over dit handboek en om het te bestellen, klikt u hier om verder lezen.

 
Ik heb je boekje in één ruk uitgelezen! Dank voor de verhelderende informatieve en zeer leesbare gids. Het zal me van pas komen nu ik me als wijkambassadeur/energie-coach ga bekwamen.          Hartelijke groeten,     Maaike 

Ik het het boekje doorgenomen. In tegenstelling tot wat ik verwachtte is het ook voor iemand zonder veel beta kennis goed te begrijpen en heel leesbaar, ook al door de voorbeelden die erbij staan. De kadertjes in de tekst en de bijlage met verklarende woordenlijst vond ik erg handig.      Groet,  Giovanni 

Complimenten voor je erg toegankelijke boekje! Ik ben al druk met de distributie van het boekje en de bijbehorende boodschap bezig. Het is een goede ondersteuning bij mijn werk als vrijwilliger/energiecoach bij Energie Samen Rivierenland.
Ik maak graag gebruik van je aanbod om nog 20 exemplaren af te nemen voor € 7. Stuur de rekening maar.        Met vriendelijke groet,   Dick Eerland


Of leest u deze recensie van Greenchoice over het handboek  
    https://blog.greenchoice.nl/energieverbruik/helder-denken-over-de-energietransitie/ 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Over het gangbare werk als onafhankelijk Energietransitie adviseur leest u hieronder
 

Een tevreden klant schrijft :  

Beste Jan,

Hartelijk dank voor de uitgebreide rapportage. Ik zal alles in de komende dagen grondig doornemen.
Fijn dat ik achteraf nog wat vragen mag stellen.
 
Met vriendelijke groet,


'Energie-Waterland' is in zomer 2012 gestart met zijn 'Adviesdienst Energietransitie' voor de burgerij in vnl. de twee gemeenten Waterland en Edam-Volendam. Het is een eenmanszaak en hanteert een aantrekkelijke consumentenprijs voor deze onafhankelijke adviesdienst. Het is gespecialiseerd om te adviseren over :


              
 1.  Minder of geen Aardgas gebruiken  

         2.  Zelf Duurzame Energie opwekken

op het niveau van burgers, hun huis en hun vervoer, en dat dan in relatie tot het gezin's budget. Ook aan MKB wordt geadviseerd.

Om een goed advies te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten als
    1. Zeer goede Warmtebeeldcamera FLIR-E4 (met software om duidelijke foto-rapportjes te kunnen maken)
    2. Relatieve Vochtigheid (RV) -meter
    3. CO2 -meter (om kierdichtheid van woning te bepalen met hoge betrouwbaarheid van >90%) 
    4. Thermometer
en verder ook heel belangrijk: uw gasnota's van laatste jaren (is deze boven 1000m3 gas/j. dan is een inspectie met warmtebeeldcamera ten zeerste aan te raden).

  

In winter 2021-'22 fungeer ik wederom als onafhankelijk adviseur/warmtescanner in project 'Energiecoach' van gemeente Waterland ( https://www.waterland.nl/energiecoach ) Van Uitdam tot Ilpendam en Katwoude of Marken kom ik bij de mensen thuis. De Gemeente betaalt de helft van het honorarium en bewoners de andere helft zijnde €40 of €70. Inmiddels is er bij lokale Omroep PIM een filmpje hierover 
https://www.omroep-pim.nl/kijk-en-luister-naar-energiecoach-jan-tessel-en-bespaar-direct-talloze-euro’s/content/item?1169585 

In zomer 2021 wordt een groep woningen ondersteund bij het verduurzamen. Inventariseren wat er gedaan moet worden aan isoleren en welke subsidies kunnen aangevraagd worden. Hierna offertes vragen bij meerdere installateurs. Tarief voor deze dienst is relatief laag per woning.

Eind november 2020 heb ik ook een training gegeven aan een groep Energie coaches in Zwolle. In vier uren durende sessie en aan de hand van een warmtebeeld camera vertelde ik over mijn aanpak bij het scannen van woningen. In winter hiervoor deed ik soortgelijke presentatie in Lochem. Als uw Energie initiatief iets dergelijks wenst dan kunt u contact met mij opnemen.

In februari 2021 twee maal een ZOOM / TEAMS -sessie gehad met energie groepen in Woudenberg en in Son en Breugel. Men kocht grotere aantallen boekjes en dan was mijn inbreng nihil bij deze energie-café's.   



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbeelden van Warmtebeelden gemaakt met hoogwaardige IR-camera (FLir E4) met inbegrip van praktische software voor verslag schrijven (zie ook webpagina 'warmtebeeld foto's)

                                                                             

Hierboven zijn verslagen die met een FLIR4 camera en bijhorende software gemaakt kunnen worden. Er worden zowel een IR-foto gemaakt als ook een normale foto en die worden in een pdf naast elkaar afgedrukt en kunnen van een tekst worden voorzien. In het midden is een kruisje 'Spot 1' zichtbaar en die kan tijdens het bewerken en interpreteren van de IR-foto bewogen worden waarbij dan van elk object de temperatuur wordt weergegeven. In het midden tussen de foto's is een T.-schaal om te herleiden welke temperaturen de objecten hebben.










Home
Handboek Energietransitie
Diensten voor de woningeigenaar
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'MKB, Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Warmtebeeld foto's
Aanvullingen Handboek
Aanbevelenswaardige technieken