'Duurzame Energie' onafhankelijk maatwerk advies
Home
Handboek Energietransitie
Diensten voor de woningeigenaar
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'MKB, Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Warmtebeeld foto's
Aanbevelenswaardige technieken
Aanvullingen Handboek

Op deze pagina houd ik bij wat de meest opmerkelijke nieuwe ontwikkelingen zijn die betrekking hebben op isoleren en gasprijzen. Er wordt steeds een pagina nummer bijgegeven dat correspondeert met het Handboek (versie 2021). 


- half september 2021 wordt steeds meer duidelijk dat uw gasprijs (incl. belastingen etc) in komende winter flink hoger wordt met ongeveer 10-20%. Vermoedelijk wordt kuub-prijs rond €1 (incl. overheid belastingen). Deze hogere prijs maakt TerugVerdienTijden (TVT) korter en daarom het Isoleren nog aantrekkelijker (zoals behandeld op pagina's 10, 15, 26, 32). Half oktober lijkt deze abrupte stijging van gasprijs vnl. te komen door opstart van gashandle na covid-periode. Maar de verlaging van de gasprijs naar prijzen zoals in 2019 zou wel eens kunnen uitblijven tot voorjaar 2022 zodat meeste Nederlanders al zijn gedwongen te tekenen voor een 'variabel'-jaarcontract  met veel hogere gasprijs dan voorheen. 

- rond 1 oktober gaat de prijs van benzine voor het eerst door grens van €2/L. Alle energieprijzen zijn sterk aan elkaar gekoppeld. Dus niet vreemd dat gas ook zo duur geworden is. Nu komen ook uit een land als China (met 20% van wereldbevolking) verhalen over duurder en schaarser wordende energiebronnen. Dit betekent nog meer mondiale schaarste wat de prijzen omhoog stuwt (pag. 9).  

- in 2e week van oktober wordt het rondom gasvoorraden en -prijzen steeds alarmerender. Voor 99% van ons Nederlanders is hier in komende winter niet veel tegen te doen. Wel kunt u deze situatie gaan gebruiken als een eerste oefening om echt eens iets te ondernemen mbt Warmtetransitie. Tip: zoek warm vest en dikke sokken uit de kast, en houd dan ook de thermostaat een graad lager dan u gewoon bent in wintermaanden. Een besparing aan gas en geld van 8-12% is dan redelijk makkelijk te realiseren door zich warmer te kleden in huis (pag. 30-31).

- in 2e week van november lijkt het wel te gaan meevallen met de stijging van de gasprijs. Echter dat de prijs zakt naar de lage 'covid-2020' prijzen is vrijwel uitgesloten. In 2022 gaan vele Nederlanders weer een nieuw contract aan met hun gas leverancier en dan zal gasprijs ergens rond €1 per kuub blijken te zijn. Een stimulans om spoedig serieus te gaan isoleren en binnenshuis wat warmere kleren aan te trekken.Aangaande het laten isoleren van de eigen woning het volgende om aan te vullen bij de tekst van het handboek pagina's 23-24 

- in 3e week van september 2021 komt het bedrijf om de vloer vanuit de kruipruimte te spuiten met een PUR-laag als eerste, en enige dagen later het bedrijf om vrijwel overal het glas te vervangen met HR++ (U-waarde 1,2). Over twee dagen verspreid en met in totaal 5 uren werken zal alles gedaan worden. Omdat het bedrijf voor vervangen van de ramen ook binnenshuis moet kunnen werken is het nodig om her en der meubels etc te verplaatsen.
(Op de warmtefoto van 27/09 direct hieronder is de vochtplek aan de buitenkant van de nieuwe HR++ ruit te zien. Deze condens ontstaat omdat door betere isolatie de buitenruit aan de buitenkant kouder blijft. De condens verdwijnt rond 8uur (afhankelijk van rel. vochtigheid buiten). Zie verder tekst onder foto's hieronder.

- op 14 oktober werd het spuiten van een PUR-laag van 12cm onder de vloer gedaan. Dit duurde 1 uur en als bewoners mochten wij niet in de woning zijn en ook nog 2 uren erna ook niet. Dit in verband met mogelijk teveel schadelijke gas dat tijdens het spuiten ontstaat.

- de gasketel wordt op 19 oktober 'Aan' gedaan om de woonkamer te verwarmen. De temperatuur in de woonkamer is in vroege ochtenden nog steeds 19C. Dit wordt ook wel ondersteund door het zachte weer en de soms meerdere uren middagzon in de laatste 2 weken. Tevens dragen wij als bewoners een goed vest met erbij extra warme sokken. Maar in twee vorige jaren werd de gasketel gewoonlijk al rond 6 oktober 'Aan' gezet: een eerste indicatie dat het extra isoleren helpt is al gesignaleerd. 

- op 17 oktober worden twee foto's hieronder geplaatst. Het is de achterwand van de woonkamer en de vloer in de keuken. Later in mid-december komen van dezelfde twee plekken wederom de warmtebeelden, zodat het najaar met de winter vergeleken kunnen worden.

- met het 'Aan' zetten van de CV (op 19 okt.) wordt het uitgaande water op stand 50C gezet. Met deze instelling van 50C wordt nagegaan of de radiatoren in de woonkamer (en bij douchen een uurtje lang ook in badkamer) de woning op 19C kunnen houden. Dit wordt tussen nu en januari bijgehouden. Hopelijk lukt dit zodat in voorjaar 2022 kan besloten worden dat het vervangen van radiatoren niet nodig is.

- op 10 november is het nog steeds niet erg koud in ons land. En het verwarmen van de woning gaat makkelijk. En er zijn nog steeds aanwijzingen dat gas-warmtebehoefte verlaagd is met de betere HR++ ramen en met de aangebrachte PUR-laag onder de woonkamer. Dit is op site mindergas.nl af te lezen met 'graaddagen'.


       


Home
Handboek Energietransitie
Diensten voor de woningeigenaar
Samenwerkende Organisaties
Contact
Extra Dienst 1: 'MKB, Scholen, Overheid, Verenigingen etc'
Warmtebeeld foto's
Aanvullingen Handboek
Aanbevelenswaardige technieken